Dato for udgivelse
20 Dec 2001 14:32
SKM-nummer
SKM2001.645.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-4742-00184
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Amortisationsrente, rateopsparing
Resumé

Rateopsparing i pensionsøjemed. Amortisationsrenten for udbetalingsåret 2002 er fastsat til 4 %.

Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 11 A, stk. 2, nr. 2
Ligningsvejledningen 2000 A.C.1.2.3.4.

Ifølge pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 2, kan en kontohaver før rateudbetaling påbegyndes, vælge et udbetalingsforløb med årlig rateudbetaling, der udgør et beløb, som ved uændret rente i hele udbetalingsperioden vil give lige store rater.

Med henblik på fastsættelsen af den årlige rate, meddeles det herved, at amortisationsrenten ifølge pensionsbeskatningsloven § 11 A, stk. 3, for udbetalingsåret 2002 er fastsat til 4 %.