Dato for udgivelse
20 dec 2001 18:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20. september 2001
SKM-nummer
SKM2001.649.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
B-2580-01
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Boafgift, gave, pantebrev, dødsgave
Resumé

Gave, som afdøde havde ydet 3 sønner ved at give dem pantebreve i sin faste ejendom, skulle medregnes til bomassen, da gaven ikke kunne anses for effektueret inden dødsfaldet. Der skulle derfor svares boafgift, også af gaverne.

Reference(r)

Boafgiftsloven § 13, stk. 3
Boafgiftsloven § 22

Parter:
S1
mod
Boet efter A og tidligere ægtefælle B

Afsagt af landsdommerne:
Ebbe Christensen, Ulla Staal og Peter Lind Larsen (kst.)

Ingen var tilsagt eller mødt.

Der fremlagdes kæreskrift af 2. september 2001, hvorved S1 på vegne de privatskiftende arvinger i boet efter A og tidligere afdøde ægtefælle B har påkæret Hillerød Skifterets kendelse af 29. august 2001 (SKS 401/639/00) om boafgiftsberegning, skifterettens fremsendelsesskrivelse af 3. september 2001 og udskrift af dombogen indeholdende den påkærede afgørelse.

Skifteretten har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse.

Sagens akter var til stede.

Efter votering afsagdes sålydende

kendelse:

Af de grunde, der er anført af skifteretten,

bestemmes:

Den påkærede kendelse stadfæstes.

Retten hævet.