Dato for udgivelse
12 dec 2001 11:37
SKM-nummer
SKM2001.617.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-334-00099
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Sats, korrektion, affaldsvarme
Resumé

Korrektion af afgiftssats efter kulafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 2, på grund af redaktionel fejl.

Reference(r)

Kulafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 2
Punktafgiftsvejledningen 2001 F.2.2

På grund af en redaktionel fejl har der i Punktafgiftsvejledningens afsnit F.2.2 siden 1. oktober 2001 figureret en forkert sats for 2001 for varme produceret ved forbrænding af henholdsvis træaffald og andet affald efter kulafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 2, i de tilfælde hvor varmen ikke måles, men hvor afgiften betales efter vægten af det affald, der er medgået til produktion af varme.

Afgiftssatsen for affald pr. ton er retteligt for:

 

 2001 2002
Træaffald 135 kr.

170 kr.

Andet affald  90 kr.

110 kr.

 

Afgiftssatsen i Punktafgiftsvejledningen er dags dato blevet korrigeret.

Det bemærkes, at den korrekte sats dels fremgår af loven og dels er fremgået af de afgiftsangivelser, der er blevet udsendt til de registrerede virksomheder.