Dato for udgivelse
19 nov 2001 17:12
SKM-nummer
SKM2001.553.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
15. afdeling, B-1663-98
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Leasing, sale and lease back, containere, afskrivning, underskudsfradrag, skattearrangement
Resumé

Forlig indgået i sag om "sale and lease back". Forliget er kommenteret af Skatteministeriets departement i SKM2001.554.DEP

Reference(r)

Afskrivningsloven § 1
Statsskatteloven § 6, litra e
Ligningsvejledningen 2000 A.E.1.1.1, A.E.1.4.4E.C.1.1.2 

 

Parter:
15. afd. nr. B-1663-98:
Skatteministeriet
mod
H A/S

og

15. afd. nr. B-3247-99:
Skatteministeriet
mod
H A/S.

Afsagt af fungerende landsdommer:
Kroman.

Ingen var tilsagt eller mødt.

Der fremlagdes skrivelse af 28. august 2001 fra kammeradvokaten v/David Auken, hvoraf fremgår, at sagerne er forligt således:

"Sagsøger hæver sagerne mod, at sagsøgte anerkender, at sagsøgtes leasingarrangement med F A/S ikke skal tillægges skattemæssig virkning for sagsøgtes indkomstopgørelse i skatteårene 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95 og 1995/96, hverken for så vidt angår selvangivne fradrag for afskrivninger og renteudgifter eller selvangivne leasingindtægter i forbindelse med arrangementet.

Hver part bærer egne omkostninger ved forliget."

Det til den 3. september 2001 kl. 10.30 berammede udvidede forberedende retsmøde bortfalder herefter.

Sagen hævet som forligt.

Retten hævet.