Dato for udgivelse
14 Nov 2001 15:03
SKM-nummer
SKM2001.535.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/99-4061-00351, 99/01-4061-00591, 99/98-4061-00150
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Grænsegænger, dobbeltbeskatning, varigt personligt arbejde, kortere afbrud, Sverige
Resumé

Der er på baggrund af konkrete sager mellem de kompetente myndigheder i Danmark og Sverige indgået gensidig aftale om forståelsen af dels begrebet "kortere afbrud" som nævnt i artikel 31, stk. 5 i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 1996 og dels begrebet "varigt personligt arbejde" som nævnt i protokollen til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 1989.

Reference(r)

Den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst art. 31
Ligningsvejledningen 2000 afsnit D.B.8 samt D.E. Norden

Der er mellem de kompetente myndigheder i Danmark og Sverige i to konkrete sager indgået en gensidig aftale vedrørende forståelsen af begrebet "kortere afbrud" som nævnt i artikel 31, stk. 5 i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 23. september 1996. I følge den gensidige aftale skal ophold i et tredje land, der ikke overstiger 12 måneder, anses for et "kortere afbrud", som beskrevet i art. 31, stk. 5 i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst og TfS 1997, 62.

I en anden konkret sag er der tillige indgået en gensidig aftale om forståelse af begrebet "varigt personligt arbejde" som beskrevet i protokollen til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 1989 (de gamle grænsegængerregler). Der er mellem de kompetente myndigheder opnået enighed om, at bestemmelserne i pkt. VII, stk. 2 og 3 respektive pkt. VII, stk. 2 og 3 i protokollen til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 12. september 1989 (de gamle grænsegængerregler) udelukkende finder anvendelse, såfremt ansættelse hos én og samme arbejdsgiver har en sammenlagt varighed på mindst 6 måneder.