Dato for udgivelse
8. november 2001
SKM-nummer
SKM2001.509.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-4314-02453
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Fusion, foreninger, konsolideringsfradrag
Resumé

Ligningsrådet udtalte i en bindende forhåndsbesked, at en skattefri fusion mellem to foreninger kunne ske med 10 måneders tilbagevirkende kraft. Ligningsrådet udtalte endvidere, at det er primoformuen efter gennemførelsen af fusionen, der lægges til grund ved beregningen af konsolideringsfradraget efter fondsbeskatningsloven § 9, stk. 1, jf. § 5, stk. 3 og 4.

Reference(r)

Fusionsskatteloven § 14 c, nr. 3
Fondsbeskatningsloven § 9, stk. 1, jf. § 5, stk. 3 og 4
Ligningsvejledningen 2000 S.H.20.2
Ligningsvejledningen 2000 S.H.23.4

To arbejdsgiversammenslutninger, begge omfattet af fondsbeskatningsloven, påtænkte at fusionere ved en skattefri fusion efter fusionsskattelovens regler.

Ligningsrådet blev i den anledning anmodet om at afgive en bindende forhåndsbesked om, hvorvidt fusionen kunne ske med ti måneders tilbagevirkende kraft. Ligningsrådet besvarede spørgsmålet bekræftende.

Det blev endvidere spurgt, om konsolideringsfradraget efter fondsbeskatningslovens § 9, stk. 1, jf. § 5, stk. 3 og 4 skulle beregnes på grundlag af den samlede foreningsformue efter gennemførelsen af fusionen (fusionsformuen), eller alene på baggrund af den modtagende forenings formue.

Ligningsrådet udtalte, at konsolideringsformuen skulle beregnes på grundlag af fusionsformuen efter gennemførelsen af fusionen, og som nærmere opgjort efter selskabsskattelovens § 14, stk. 2, 1. og 2. pkt. samt stk. 3-7, jf. fondsbeskatningslovens § 5, stk. 4. Ligningsrådet bemærkede, at konsolideringsfradraget skal beregnes på grundlag af primoformuen, jf. bemærkningerne til lovforslag nr. L 108 fremsat den 5. december 1985, FT 1985-1986, bd. A, sp. 2668.