Dato for udgivelse
1. november 2001
SKM-nummer
SKM2001.484.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-4325-00048
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Foreninger, konsolideringsfradrag, indkomståret, 2002
Resumé

Told- og Skattestyrelsen oplyser, at konsolideringsfradraget efter fondsbeskatningslovens § 5, stk. 3, for indkomståret 2002 udgør 3 pct. af foreningsformuen.

 

Reference(r)

Fondsbeskatningsloven § 5, stk. 3
Fondsbeskatningsloven § 9
Ligningsvejledningen 2000 S.H.23.4

 

Redaktionelle noter

Denne meddelelse er en rettelse til SKM2001.444.TSS (årstal er ændret til 2002).

Foreninger, der er omfattet af fondsbeskatningsloven, kan efter lovens § 5, stk. 3, jf. § 9, stk. 1, foretage et fradrag for hensættelser til konsolidering af foreningsformuen. Fradraget kan højst udgøre en andel af foreningsformuen svarende til den procent, hvormed reguleringstallet for indkomståret efter personsskattelovens § 20 er ændret i forhold til reguleringstallet for det foregående indkomstår. Procenten beregnes med én decimal.

I 2001 er reguleringstallet 145,7 og i 2002 150,1.

Konsolideringsfradraget for indkomståret 2002 udgør herefter højst 3 pct. af foreningsformuen.