åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.4.2.3.2.10 om udenlandsk godkendt pensionsordning, hvor godkendelsen er udløbet (PBL § 53 A, stk. 1, nr. 9)

C.A.10.4.2.3.3 om fradrag for og beskatning af præmier og bidrag

C.A.10.4.2.3.4 om beskatning af udbetalinger

C.A.10.4.3.3 om den supplerende frivillige pensionsordning for medlemmer af Europa-Parlamentet

C.A.10.4.3.5 om direktørpensionsordninger (særligt sikrede)