Ordninger oprettet i udenlandske selskaber beliggende i udlandet er ikke omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I. Præmier og bidrag indbetalt til sådanne ordninger, medens forsikringstageren er fuldt skattepligtig til Danmark, kan derfor ikke fradrages i den skattepligtige indkomst, jf. PBL § 53 A, stk. 2 samt § 53 B, stk. 4. Den almindelige regel om, at præmier til sådanne ordninger ikke er fradragsberettigede, er fraveget ved dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Storbritannien (UK), jf. overenskomstens artikel 28, stk. 3 og Schweiz, jf. overenskomstens artikel 28, stk. 3 og 4, samt Holland, jf. overenskomstens artikel 25, stk. 5 og 6.

Det fremgår for det første af overenskomsten med Schweiz, at schweiziske statsborgere, der er hjemmehørende i Danmark kan fratrække bidraget til den offentlige schweiziske forsikring for ældre, efterladte og invalider (AHV). Det fremgår dernæst, at en i Danmark hjemmehørende fysisk person, der ikke er statsborger i Danmark, og som betaler bidrag til en skattemæssigt anerkendt personalepensionsordning i Schweiz, kan fradrage bidraget i personens skattepligtige indkomst på samme måde som bidrag til en skattemæssigt anerkendt personalepensionsordning i Danmark.

Der er en række betingelser for at opnå henholdsvis fradrags- eller bortseelsesret i henhold til artikel 28, stk. 3, jf. stk. 4 og 5 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten med UK.

Det fremgår af artikel 25, stk. 5 og 6 i overenskomsten med Holland, at hollandske personer i et nærmere bestemt omfang kan fratrække bidrag til pensionsordninger i Holland.

Danmark har indgået en aftale med Sverige om grænsegængerforhold. Aftalens artikel 2 indebærer, at Danmark skal give grænsegængere og tilflyttere fra Sverige fradrag for deres indbetalinger på svenske pensionsordninger. Bestemmelsen omfatter såvel lønmodtagere som selvstændigt erhvervsdrivende.