Dato for offentliggørelse
15 jan 2008 11:14
Overordnede emner
Skat
Resumé
-
Hvad er nyt?

►Med L1534 af 19. december 2007 er der sket flere ændringer i pensionsbeskatningsloven.◄

►Den største ændring er, at det nu er muligt, at få godkendt en pensionsordning, som er oprettet i et andet EU- eller EØS-land efter bestemmelserne i §§ 15C og 15D, og få fradrags- eller bortseelsesret for indbetalinger på pensionsordningen i den skattepligtige indkomst her i landet (A.C.1.1.8). Det er også muligt at overføre en godkendt ordning skattefrit til andre ordninger efter samme regler, som for ordninger i danske pensionsinstitutter (A.C.1.9). ◄

►De nye regler betyder også, at man fra 1. januar 2008 kun skal betale skat eller afgift af den del af pensionsudbetalingerne, der svarer til den del af indbetalingerne, man har fået fradrag for i sin skattepligtige indkomst, jf. PBL §§ 20, stk. 4 (A.C.1.4) og 32, stk. 1 (A.C.1.4.5). ◄

ISBN-nummer
978-87-7059-305-2
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Ligningsvejledningen; Almindelig del 2008-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.