Dato for udgivelse
26 Oct 2001 18:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24. april 2001
SKM-nummer
SKM2001.448.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
13. afdeling, B-0978-01
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Syn & skøn, regnskabsoplysninger
Resumé

Tilladelse til fremlæggelse af regnskaber for efterfølgende år i sag om værdiansættelse af hotel.

Reference(r)

Processuelle regler 2001 H.7.3.1

 

Parter:
Told- og Skattestyrelsen
mod
1) A
2) F A/S
3) H A/S

Tidligere Instans:
Odense Byrets kendelse af 16. marts 2001

Afsagt af landsdommerne:
B. O. Jespersen, Bloch Andersen og S. Blixenkrone-Møller (kst.)

Ingen var tilsagt eller mødt.

Der fremlagdes kæreskrift af 26. marts 2001, hvorved Told- og Skattestyrelsen har påkæret Odense Rets kendelse af 16. marts 2001 (BS 6-348/2000) om fremlæggelse af bilag, dommerens fremsendelsesskrivelse af 30. marts 2001 og udskrift af retsbogen indeholdende den påkærede afgørelse.

Der fremlagdes endvidere processkrift af 19. april 2001 fra indkærede og replik af 20. april 2001 fra kærende samt duplik af 23. april 2001 fra indkærede.

Sagens akter var til stede.

Efter votering afsagdes sålydende

kendelse:

I henhold til de af byretten anførte grunde og idet det for landsretten anførte ikke kan føre til andet resultat

b e s t e m m e s :

Den påkærede kendelse stadfæstes.

Retten hævet.