Dato for udgivelse
12 Oct 2001 13:26
SKM-nummer
SKM2001.422.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-301-00570
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Moms, skoleundervisning, madordning, tilskud
Resumé

Told- og Skattestyrelsen har udtalt, at skoler, der som led i regeringens handlingsplan for bedre og sundere mad til børn deltager i forsøgsordningen vedrørende mad- og måltidsordninger i enkeltinstitutioner, ikke skal betale moms af tilskud og elevbetaling.

 

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 3
Momsvejledning 2000 D.11.3

 

Som led i Finanslovsaftalen 2001 etableredes en Børnekostpulje, hvor der blev afsat et beløb årligt i årene 2001-2003 til forsøg med ernæringsrigtig og økologisk mad i skoler og daginstitutioner.

I forbindelse hermed blev det fastsat, at Børnekostpuljen bl.a. kunne anvendes til mad- og måltidsordninger i enkeltinstitutioner.

Det blev endvidere bestemt, at tilskud til enkeltinstitutioner skulle udbetales efter objektive kriterier - som et fast tilskud pr. barn i institutionen.

En kommune, hvis skoler har fået bevilget tilskud til deltagelse i forsøgsordningen, har spurgt, om der skal betales moms af tilskuddet og af elevbetalingen.

Kommunen har nærmere oplyst, at madordningen er et tilbud til den enkelte børnefamilie, at forældrene skal tilmelde deres børn til ordningen, at forældrene skal betale for deres børns deltagelse i ordningen, da tilskuddet ikke dækker de budgetterede udgifter ved ordningen, at maden leveres færdigfremstillet af en underleverandør, at eleverne selv skal stå for fordelingen af maden på skolerne og at ordningen ikke skal give overskud.

Told- og Skattestyrelsen har svaret, at skolerne ikke skal betales moms af tilskuddet og elevbetaling. Styrelsen anser skolernes servering af mad i forbindelse med forsøgsordningen som momsfri levering af ydelser i nær tilknytning til egen momsfri undervisning, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.