Rfo. 918/83 art. 20-24Bestemmelserne om toldfritagelse ved indførsel af løsøre eller bohave fra et land uden for EU bestemt til møblering af sekundærbolig i EU ophørte den 1. december 2008.