Der skal ikke betales told af personlige ejendele, som indføres af personer, der flytter deres sædvanlige opholdssted fra et ikke-EU-land til EU.

BetingelserBetingelser for at give toldfritagelse:
  1. ejendelene skal have været i den pågældendes besiddelse og have været benyttet af denne i mindst 6 måneder,  
  2. ejendelene skal benyttes til samme formål som på det tidligere opholdssted,  
  3. den pågældende skal have haft sædvanligt opholdssted i et land uden for EU i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder. Der kan dog gøres undtagelser, når den pågældende kan dokumentere, at det virkeligt var vedkommendes hensigt at opholde sig uden for EU i mindst 12 måneder,  
  4. fritagelsen omfatter ikke alkoholholdige drikkevarer, tobaksvarer, erhvervsmotorkøretøjer og materiel til erhvervsmæssig brug, bortset fra transportabelt værktøj, udstyr eller instrumenter. Som transportabelt værktøj mv. anses værktøj, udstyr eller instrumenter som i realiteten er bærbart udstyr,
  5. ejendelene skal være indført senest 12 måneder efter den dato den pågældende flytter sit sædvanlige opholdssted og tidligst 6 måneder før. Hvis ejendelene indføres før tilflytningen, skal der stilles en sikkerhed for told- og afgiftsbeløbet. Sikkerheden frigives, når det er konstateret, at betingelserne for fritagelsen er opfyldt,
  6. i de første 12 måneder efter indførslen må ejendelene ikke udlånes, pantsættes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling.

Der kan ses bort fra betingelserne 1, 2, 4 og 6, hvis en person ændrer sit sædvanlige opholdssted som følge af ekstraordinære politiske omstændigheder. Dette gælder dog ikke for alkoholholdige drikkevarer samt tobaksvarer.

MotorkøretøjerBrugte biler kan indføres told- og momsfrit som flyttegods på betingelse af, at den har været ejet og benyttet af den pågældende de seneste 6 måneder. Som dokumentation skal fremlægges et udenlandsk registreringsbevis. I de første 12 måneder efter indførslen må bilen ikke sælges, pantsættes eller udlejes.

Det skal desuden kunne dokumenteres, at den pågældende har boet uden for EU i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder.

RegistreringsafgiftEn person, som flytter fast til Danmark med et køretøj på udenlandske nummerplader og som ønsker at benytte det i Danmark, skal bringe dets registreringsforhold i orden hos SKAT senest 14 dage efter indførslen.

Reglerne findes i registreringsafgiftslov nr. 631 af 25. juni 2008.

De nærmere oplysninger kan findes i vejledningerne Indførsel af brugte personbiler samt Import af brugte personbiler og motorcykler - sådan er proceduren.

MomsMomsfritagelse gives i samme omfang og på samme vilkår som for toldfritagelsen. Momsfritagelse omfatter også værktøj, udstyr og instrumenter, der er nødvendige for udøvelsen af den pågældendes erhverv.

PunktafgifterAndre afgifter end registreringsafgift, se indledningen D.4.