Varer, som har erhvervet oprindelse i EU eller i lande/områder med hvilke EF har indgået præferenceaftaler, kan ved reeksport fra EU til aftalelandet, respektiv de pågældende lande/områder til EU, bevare den erhvervede oprindelse, hvis de ikke har undergået nogen forarbejdning mv., eller kun har undergået en simpel bearbejdning/forarbejdning, f.eks. påfyldning af flasker.