FormålI forbindelse med udførsel og indførsel af varer har eksportører/importører ofte brug for at kunne fremlægge et bevis for varens oprindelse. 

Behovet for udstedelse af et oprindelsesbevis kan være begrundet i:


Gennemgangen af oprindelsesreglerne er opdelt i to afsnit:
 Der er stor forskel på de to typer oprindelsesregler.

Det legale grundlagDet legale grundlag for udstedelse af bevis for præferenceoprindelse fremgår af afsnit A.8.

TK art. 22-26 samt GB art. 35-65 BKG §§ 126-128Grundlaget for udstedelse af andet oprindelsebevis, dvs. for ikke-præferentiel oprindelse, fremgår af toldkodeksens artikel 22 - 26 samt gennemførelsesbestemmelserne til toldkodeksens afsnit IV, artikel 35 - 65, hvor kodeksen indeholder de generelle regler for oprindelse, mens der i gennemførelsesbestemmelserne er optaget oprindelsesregler for en række bestemte varer, f.eks. tekstilvarer. Derudover findes de nærmere regler for udstedelsen af disse certifikater i toldbehandlingsbekendtgørelsens §§ 126-128.