EF har, på linie med en række andre industrilande, herunder EFTA/Schweiz, Canada og USA, oprettet toldpræferenceordninger med en række udviklingslande, kaldet GSP-lande. Disse toldpræferenceordninger benævnes Det Generelle System af Præferencer - forkortet GSP. 
 
En fortegnelse over de såkaldte GSP-lande, der er omfattet af EF´s GSP-ordning, er optrykt i Toldtariffens bilag 4.15.  
 
GSP-ordningerne er ensidige og er et tilbud, som under visse betingelser kan trækkes helt eller delvist tilbage. Dette kan f.eks. ske hvis, EUs produktion af en vare falder meget som følge af import fra et præferenceberettiget land. Ligeledes vil der kunne ske hel eller delvis suspension af ordningerne, hvis det kan påvises, at der i produktionen af en vare f.eks. anvendes slavearbejde.