EF har indgået aftaler med ca. 70 lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet kaldet AVS-lande og ca. 20 oversøiske lande og territorier, inklusive Grønland, kaldet OLT-lande.. Fra 1. januar 2008 udløb Cotonou aftalen for AVS landene, hvorfor EU nu forhandler økonomiske partnerskabsaftaler (EPA) med disse lande. Dette betyder at nogle AVS lande er dækket af forordning Nr. 1528/07 som der er henvist til i EU Tidende L348/07, andre AVS lande har indgået en fuld eller interim EPA mens nogle af AVS landene udelukkende er dækket af GSP ordningen.

EU forhandler i øjeblikket Økonomiske Partnerskabsaftaler (EPA'er) med 6 regioner af udviklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, de såkaldte AVS-lande.

Der skelnes mellem komplette EPA aftaler og interim (foreløbig) EPA aftaler.

 

·        Komplet EPA: Omfatter udover varehandel også områder som investeringer, tjenesteydelseshandel, ejendomsrettigheder osv.

·        Interim EPA: Dækker i de fleste aftaler kun området for varehandel

 

Disse aftaler gælder for alle varer undtagen våben og ammunition. Disse EPA aftaler er gensidige aftaler og indeholder typisk overgangsordninger for toldnedsættelser, hvilket vil fremgå af aftalerne.

 

På nuværende tidspunkt har EU kun indgået én komplet EPA aftale. Denne aftale er indgået mellem EU og Cariforum landene og er offentliggjort i EU Tidende d. 30.10.2008 - L289. Se afsnit A.8