Dato for offentliggørelse
20 jul 2010 07:55
Overordnede emner
Told
Resumé

-

Hvad er nyt?

Toldvejledning; Toldbehandling 2010-2 er opdateret med redaktionel afslutning den 30. juni 2010.

A.5.2, Planter, frugt og grøntsager er omskrevet med en præcisering af reglerne for import af planter og planteprodukter m.m.

Der er indføjet nyt afsnit A.5.2.1, Foder med ikke animalsk oprindelse.

A.5.7, Radioaktive stoffer og radioaktivt affald er opdateret.

A.5.20, Vin, er opdateret med nye links.

A.7 er opdateret med link til EU-Kommisionens hjemmeside.

A.8. Der er indføjet information i oversigtsskemaet om aftalen mellem EU og Serbien samt aftalerne mellem EU og AVS-landene.

A.8.3. Der er indføjet information om aftalen mellem EU og Serbien.

A.8.5: Der er indføjet information om ændringer i aftalerne mellem EU og AVS-landene.

A.11.2 er ændret med nye regler for overførsel af varer mellem to bevillingshavere

Lovgrundlaget i A.13.3 er opdateret.

C.2.1. Der er foretaget redaktionelle ændringer som følge af ændringer i aftalerne mellem EU og AVS-landene.

Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer.

ISBN-nummer
978-87-7059-910-8