Formål EU er en union med en fælles ydre toldgrænse og en fælles toldlovgivning herunder toldtarif. Af toldtariffen fremgår de toldsatser, der normalt skal opkræves told efter, når varer indføres til EU fra lande uden for EU. Denne told kaldes tarifmæssig told.

Alle aftaler med 3. lande indgås af Det Europæiske Fællesskab, dvs. EF, ligesom det er EF, der udsteder forordninger mv.

Derimod er den geografiske betegnelse EU, og Danmark er som de øvrige 14 lande og stater medlem af EU.

I det følgende vil begrebet EF derfor blive benyttet, når der henvises til de parter, der har indgået aftaler, mens begrebet EU vil blive brugt i forbindelse med bl.a. varernes bevægelser mellem lande/områder.

EF har indgået en række frihandelsaftaler, som indeholder det der kaldes præferenceaftaler, med 3. lande om opkrævning af en lavere told end den tarifmæssige told, der normalt skal opkræves. Denne lavere told kaldes toldpræference. Præferenceaftalerne er gensidige, hvilket indebærer, at såvel EF som den anden aftalepart yder præferencetold.


EF har også indgået nogle ensidige ordninger, hvor det kun er EF, der yder toldpræference, mens den anden part som regel opkræver normal told. Et eksempel på en sådan ordning er EFs U-landspræferencearrangement, GSP.

Præferencetoldbehandling forudsætter, at en række særlige betingelser er opfyldt. Blandt andet skal varen have oprindelse i et land eller område, som er omfattet af præferenceaftalen/ordningen, og der skal fremlægges bevis for denne oprindelse ved indførslen til EU/Danmark.

EU-Kommissionen har oprettet en god hjemmeside hvoraf fremgår en række oplysninger om oprindelse og toldpræference og ikke mindst er der derfra links til de forskellige aftaler m.v. Du kan komme til Kommissionens hjemmeside via dette link:

http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/origin/rules_origin/rules_origin_0_en.htmDet legale grundlag Det legale grundlag fremgår af skemaet nedenfor:

Land Anvendes fra EU-Tidende
EØS (Island, Norge, Liechtenstein)

1.1.1994
1.7.2002 

L 1/94
L 137/03

Island 1.4.1973
16.4.1993
1.1.1997
L 301/72
L 109/93
L 195/97
Norge 1.7.1973
16.4.1993
1.1.1997
L 171/73
L 109/93
L 195/97

Schweiz/Liechtenstein

 

 

 

Landbrug

1.1.1973
1.1.1997
1.1.1999
1.1.2000
1.1.2001

►1.1.2002◄

►◄1.6.2002

L 300/72
L 195/97
L 249/99
L 323/99
L 51/01

►L 352/04◄

L114/02

Central- og Østeuropa Polen *)

1.2.1994

1.3.2003

L 348/93

L 142/03

 

 

Ungarn *)

1.2.1994

1.1.2003

L 347/93

L119/03

Tjekkiet *) 1.2.1995
1.1.1997
1.1.1999
1.1.2000
L 360/94
L 343/96
L 35/99
L 28/00
Slovakiet *)

1.2.1995

1.3.2003

L 359/94

L166/03 

Bulgarien

1.2.1995

1.1.2002

L 358/94

Rumænien 1.2.1995
31.1.1997
1.1.1999
1.1.2000
1.1.2001
L 357/94
L 54/97
L 35/99
L 10/00
L 48/01
Estland *) 1.4.1997
1.2.1998
1.2.1998
1.1.1999
1.1.2000
1.1.2001
L 111/97
L 68/98
L 208/98
L 96/01
L 73/01
L 79/01
Letland *)

1.4.1997

1.1.2003

L 111/97

L274/03

 

 

Litauen *) 1.4.1997
1.2.1998
1.2.1998
1.1.1999
1.1.2000
1.1.2001
L 136/97
L 51/98
L 313/98
L 45/99
L 19/00
L 85/01
Slovenien *)

1.2.1999

L 51/99

L 20/04

Tyrkiet

Toldunionen

 

 

Landbrug

EKSF

-
-
1.7.1997
1.1.1999
25.7.2000

1.1.2001

 

25.2.1998

1.8.1996
1.1.1999

L 217/64
L 361/77
L 166/97
L 204/99
L 211/00

L 98/01

 

L 86/98

L 227/96
L 212/99

Machrek Libanon 1.3.2003 L 262/02
Egypten

1.1.2004

L345/03 ►+ L304/04◄

Jordan

1.5.2002

L129/02

Syrien 1.11.1978 L 269/78
Magreb Algeriet 1.11.1978 L 263/78
Marokko 1.3.2000 L 70/00
Tunesien 1.3.1998 L 97/98
Middelhavslande, Sydafrika m.fl. Cypern *)

1.6.1973

1.1.1978
1.7.1979
1.1.1988
1.1.1989

L133/73

L 339/77
L 271/79
L 393/87
L 378/88

Malta *) 1.4.1971
-
1.1.1990
L 61/71
L 111/76
L 217/89
Israel 1.6.2000 L 147/00
Albanien
Bosnien-Hercegovina

Slovenien (for vin)
Forbundsrepublikken Jugoslavien, herunder
Kosovo

1.11.2000
1.12.2000

2.8.2000

 

1.6.2003

L 240/00
L 295/00

GB til Toldkodeksen, Afsnit IV, Kapitel 2, Afdeling 2
L 188/00

og L134/03

Kroatien 1.1.2002 L330/01
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

1.4.2004

L 85/04

PLO (Vestbredden og Gaza-striben) 1.7.1997 L 187/97
Den Sydafrikanske Republik 1.1.2000 L 311/99
Chile 18.11.2002 (visse dele)

L352/02

Mexico

 

 

Afgørelse 5/2002 (Rådet)

Afgørelse 1/2002 (Udvalget)

1.7.2000
1.7.2000
6.7.2000
1.5.2001

24.12.2002

1.1.2003

L 157/00
L 245/00
C 187/00
C 128/01

L44/03

L44/03

AVS/OLT

AVS: Ca. 70 lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet
OLT: Ca. 20 oversøiske lande og territorier, herunder Grønland 

1.9.1992
1.6.1998
1.3.2000
2.8.2000
1.3.2000

2.12.2001

 

L 229/91
L 156/98
L 56/00
L 195/00
L 217/00

L314/01

GSP Ca. 180 udviklingslande
30.12.1998
12.7.2000
5.3.2001

2.8.2000
1.4.2001

1.6.2003

L 357/98
L 148/00
L 60/01

GB til Toldkodeksen, Afsnit IV, Kapitel 2, Afdeling 1
L 188/00

og L 134/03

Ceuta og Melilla Del af Det Spanske Kongerige 23.1.2001 L 20/01
Færøerne Del af Det Danske Kongerige 1.1.1997 L 53/97
Andorra 1.7.1999 L 191/99
Varer vævet på håndvæv Ca. 12 udviklingslande 1.1.2000 L 5/00
Andre håndfremstillede varer Ca. 23 udviklingslande 1.1.2000 L 5/00


*) De 10 lande, der er markeret med * i skemaet er alle optaget som medlemmer af EU den 1. maj 2004; da der stadig kan være behov for at kunne finde de gamle aftaler, står de stadig i skemaet.

Skemaet er ikke udtømmende, idet der udover det nævnte blandt andet kan være afgørelser truffet af de forskellige samarbejds- og associeringsråd.