Dato for udgivelse
22 Oct 2001 14:16
SKM-nummer
SKM2001.434.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
571/99
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Forlig, sale and lease back, afskrivning, underskudsfradrag, skattearrangement
Resumé

Forlig i sag om "sale and lease back". Forliget er kommenteret af Skatteministeriets departement i SKM2001.435.DEP

Reference(r)

Afskrivningsloven § 34 A, stk. 3 (dagældende)

Parter:
A v/adv. Claus Ulrik Holberg
mod
Skatteministeriet v/Kammeradvokaten v/adv. Steffen Sværke

Der fremlagdes ankestævning af 17. december 1999 og processkrift I af 23. marts 2000 fra appellanten ved advokat Ole Rosdahl samt skrivelser af 9. og 14. august 2001 fra appellanten ved advokat Claus Holberg. Endvidere fremlagdes svarskrift af 7. februar 2000 og processkrift A af 21. marts 2000 fra indstævnte ved kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke samt skrivelser of 9. og 15. august 2001 fra indstævnte ved kammeradvokaten ved advokat David Auken.

Det fremgår af det fremlagte, at sagen er forligt, og at det overlades tit Højesteret at træffe afgørelse om sagsomkostninger for Højesteret.

Efter votering har ankeudvalget (Poul Sørensen, Per Walsøe og Asbjørn Jensen) besluttet, at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part for Højesteret.

Sagen sluttet.