Dato for udgivelse
10 sep 2001 15:22
SKM-nummer
SKM2001.340.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/00-482-123
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
fredet bygning, tilskud
Resumé

Et tilskud til istandsættelse af en stue i en fredet bygning var skattefri, idet Ligningsrådet fandt, at betingelsen om, at det offentlige støttede samme bygningsarbejde var opfyldt, selvom Skov- og Naturstyrelsen kun havde givet støtte til den udvendige istandsættelse.

Reference(r)

Ligningsloven § 7 E
Ligningsvejledningen 2000 A.G.4.1

En skatteyder havde ansøgt om skattefritagelse for beskatning af tilskud fra en legatstiftelse på 25.000 kr til istandsættelse af stue i en fredet ejendom.

Skov og Naturstyrelsen havde ydet tilskud til omlægning af tag og istandsættelse/ændring af facader på ejendommen.

Regionen mente ikke, at tilskuddet skulle fritages for beskatning. Det skyldtes, at legatet var udbetalt med henblik på istandsættelse af en stue, hvilket efter regionens opfattelse ikke kunne anses som samme bygningsarbejde, som der var ydet offentligt tilskud til.

Ifølge ligningslovens § 7 E, stk. 1 medregnes tilskud ydet i.h.t. § 16, stk. 1 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål.

I følge ligningslovens § 7 E stk. 2 kan Ligningsrådet tillade, at andre tilskud ligeledes ikke skal medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, hvis der til et bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdig bygning er ydet offentlig tilskud, der omfattes af ligningslovens § 7 E, stk. 1.

Det er en forudsætning for skattefrihed efter Ligningslovens § 7 E, stk. 2, at der i forvejen er ydet offentlig tilskud til samme bygningsarbejde.

Legatstiftelsen havde givet støtte til indvendige reparationsarbejder på stuk og loft, paneler og indvendige skodder.

Skov- og Naturstyrelsen havde givet støtte til omlægning af tag og istandsættelse/ændring af facader.

Ligningsrådet fortolker samme bygningsarbejde som bygningsarbejder på samme fredede bygning.

Der var derfor tale om samme bygningsarbejde, selvom det ene arbejde var udvendigt og det andet arbejde er indvendigt.

Ligningsrådet vedtog på den baggrund at imødekomme det ansøgte.