Tidligere afgiftssatserAfgiftssatserne har inden for de seneste år tidligere udgjort:

Periode

Forbrug af el, der
overstiger 4.000 kWh
årligt i helårsboliger, 
der opvarmes ved el. 

Anden el              

01.01.1996-31.12.1996  

32,5 øre pr. kWh

36,0 øre pr. kWh

01.01.1997-31.12.1997

36,5 øre pr. kWh

40,0 øre pr. kWh

01.01.1998-31.12.1998

40,1 øre pr. kWh

46,6 øre pr. kWh

01.01.1999-30.06.1999

41,6 øre pr. kWh

48,1 øre pr. kWh

01.07.1999-31.12.1999

45,6 øre pr. kWh

52,1 øre pr. kWh

01.01.2000-31.12.2000

47,1 øre pr. kWh

53,6 øre pr. kWh

01.01.2001-31.12.2001 48,6 øre pr. kWh 55,1 øre pr. kWh
01.01.2002-31.12.2004 50,1 øre pr. kWh  56,6 øre pr. kWh 
►01.01.2005-31.12.2007◄ ►51,1 øre pr. kWh◄ ►57,6 øre pr. kWh◄

Særlig svovlafgift Særlig svovlafgift af elektricitet, jf. svovlafgiftslovens § 34, stk. 4, har tidligere udgjort:


Periode

Sats
01.01.1996-31.12.1996 0,9 øre pr. kWh
01.01.1997-31.12.1997 0,9 øre pr. kWh
01.01.1998-31.12.1998 0,9 øre pr. kWh
01.01.1999-31.12.1999 *) 1,3 øre pr. kWh

*) Fra 1. januar 2000 er varer til fremstilling af elektricitet omfattet af svovlafgiftslovens almindelige regler, se G.11.1.