Tidligere afgiftssatser Afgiftssatserne har inden for de seneste år tidligere udgjort:

Afgift efter brændværdi

Periode  Sats
1.1.1998-31.12.1998 41,30 kr. pr. GJ
1.1.1999-31.12.1999 45,00 kr. pr. GJ
1.1.2000-31.12.2000 47,00 kr. pr. GJ
1.1.2001-31.12.2001 49,00 kr. pr. GJ
1.1.2002-31.12.2004 51,00 kr. pr. GJ
1.1.2005-31.12.2007   51,90 kr. pr.GJ

Stenkul (inkl stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus

Periode Sats
1.1.1996-31.12.1996    860 kr. pr. ton
1.1.1997-31.12.1997    950 kr. pr. ton
1.1.1998-31.12.1998 1.150 kr. pr. ton
1.1.1999-31.12.1999 1.250 kr. pr. ton
1.1.2000-31.12.2000 1.300 kr. pr. ton
1.1.2001-31.12.2001  1.350 kr. pr. ton
1.1.2002-31.12.2004 1.425 kr. pr. ton
1.1.2005-31.12.2007  1.449,2 kr. pr. ton 

Jordoliekoks

Periode Sats
1.1.1996-31.12.1996 1.000 kr. pr. ton
1.1.1997-31.12.1997 1.155 kr. pr. ton
1.1.1998-31.12.1998 1.350 kr. pr. ton
1.1.1999-31.12.1999 1.475 kr. pr. ton
1.1.2000-31.12.2000 1.550 kr. pr. ton
1.1.2001-31.12.2001 1.625 kr. pr. ton
1.1.2002-31.12.2004 1.675 kr. pr. ton
1.1.2005- 31.12.2007 1.707,3 kr. pr. ton 

Brunkulsbriketter og brunkul

Periode Sats
1.1.1996-31.12.1996   635 kr. pr. ton
1.1.1997-31.12.1997   700 kr. pr. ton
1.1.1998-31.12.1998   840 kr. pr. ton
1.1.1999-31.12.1999   910 kr. pr. ton
1.1.2000-31.12.2000   950 kr. pr. ton
1.1.2001-31.12.2001   990 kr. pr. ton
1.1.2002-31.12.2004   1.030 kr. pr. ton
1.1.2005-31.12.2007   1.047,8 kr. pr. ton

Talolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg o.l.

Periode Sats
1.1.1995-31.12.1997 1.570 kr. pr. ton
1.1.1998-31.12.1998 1.615 kr. pr. ton
1.1.1999-31.12.1999 1.760 kr. pr. ton
1.1.2000-31.12.2000 1.840 kr. pr. ton
1.1.2001-31.12.2001 1.920 kr. pr. ton
1.1.2002-31.12.2004 1.990 kr. pr. ton 
1.1.2005-31.12.2007 1.990,0 kr. pr. ton

Bitumen med et vandindhold på mindre end 27 pct.

Periode Sats
1.1.1995-31.12.1997 1.510 kr. pr. ton
1.1.1998-31.12.1998 1.555 kr. pr. ton
1.1.1999-31.12.1999 1.690 kr. pr. ton
1.1.2000-31.12.2000 1.770 kr. pr. ton
1.1.2001-31.12.2001 1.840 kr. pr. ton
1.1.2002-31.12.2004 1.920 kr. pr. ton 
1.1.2005-31.12.2007 1.951,1 kr. pr. ton

Affald mv.

  1999 2000  2001 

 2002-2007

Afgift af den producerede
mængde varme i GJ
4,90 kr. 7,60 kr.    10,20 kr. 12,90 kr.
Træaffald pr. ton 65,00 kr. 100,00kr.   135,00 kr. 170,00 kr.
Andet affald pr. ton 45,00 kr. 70,00 kr.   90,00 kr.  110,00 kr.