Tidligere afgiftssatser Afgiftssatserne har inden for de seneste år tidligere udgjort:

Afgift efter brændværdi

 
Periode  Sats
1.1.1998-31.12.1998 41,30 kr. pr. GJ
1.1.1999-31.12.1999 45,00 kr. pr. GJ
1.1.2000-31.12.2000 47,00 kr. pr. GJ
1.1.2001-31.12.2001 49,00 kr. pr. GJ
1.1.2002-31.12.2004 51,00 kr. pr. GJ
1.1.2005-31.12.2007  51,90 kr. pr. GJ 
1.1.2008-31.12.2008    52,80 kr. pr. GJ
1.1.2009-31.12.2009 53,8 kr. pr GJ
1.1.2010-31.12.2010 57,3 kr. pr. GJ
1.1.2011-31.12.2011 58,4 kr. pr. GJ

 

Afgift efter vægt:

Stenkul (inkl stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus

 
Periode Sats
1.1.1996-31.12.1996    860 kr. pr. ton
1.1.1997-31.12.1997    950 kr. pr. ton
1.1.1998-31.12.1998 1.150 kr. pr. ton
1.1.1999-31.12.1999 1.250 kr. pr. ton
1.1.2000-31.12.2000 1.300 kr. pr. ton
1.1.2001-31.12.2001  1.350 kr. pr. ton
1.1.2002-31.12.2004 1.425 kr. pr. ton
1.1.2005-31.12.2007  1.449,2 kr. pr. ton 
1.1.2008-31.12.2008  1.475,3 kr. pr. ton
1.1.2009-31.12.2009 1.501,8 kr. pr. ton
1.1.2010-31.12.2010 1.605 kr. pr. ton
1.1.2011-31.12.2011 1.634 kr. pr. ton

Jordoliekoks

 
Periode Sats
1.1.1996-31.12.1996 1.000 kr. pr. ton
1.1.1997-31.12.1997 1.155 kr. pr. ton
1.1.1998-31.12.1998 1.350 kr. pr. ton
1.1.1999-31.12.1999 1.475 kr. pr. ton
1.1.2000-31.12.2000 1.550 kr. pr. ton
1.1.2001-31.12.2001 1.625 kr. pr. ton
1.1.2002-31.12.2004 1.675 kr. pr. ton
1.1.2005-31.12.2007  1.707,3 kr. pr. ton  
1.1.2008-31.12.2008  1.738,0 kr. pr. ton 
1.1.2009-31.12.2009 1.769,3 kr. pr. ton
1.1.2010-31.12.2010 1.892 kr. pr. ton
1.1.2011-31.12.2011 1.926 kr. pr. ton

Brunkulsbriketter og brunkul

 
Periode Sats
1.1.1996-31.12.1996    635 kr. pr. ton
1.1.1997-31.12.1997    700 kr. pr. ton
1.1.1998-31.12.1998    840 kr. pr. ton
1.1.1999-31.12.1999    910 kr. pr. ton
1.1.2000-31.12.2000    950 kr. pr. ton
1.1.2001-31.12.2001    990 kr. pr. ton
1.1.2002-31.12.2004  1.030 kr. pr. ton
1.1.2005-31.12.2007  1.047,8 kr. pr. ton
1.1.2008-31.12.2008   1.066,7 kr. pr. ton  
1.1.2009-31.12.2009 1.085,9 kr. pr. ton
1.1.2010-31.12.2010 1.089 kr. pr. ton
1.1.2011-31.12.2011 1.109 kr. pr. ton

Talolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg o.l.

 
Periode Sats
1.1.1995-31.12.1997 1.570 kr. pr. ton
1.1.1998-31.12.1998 1.615 kr. pr. ton
1.1.1999-31.12.1999 1.760 kr. pr. ton
1.1.2000-31.12.2000 1.840 kr. pr. ton
1.1.2001-31.12.2001 1.920 kr. pr. ton
1.1.2002-31.12.2004 1.990 kr. pr. ton 
1.1.2005-31.12.2007  1.990,0 kr. pr. ton 
1.1.2008-31.12.2008  2.025,8 kr. pr. ton 
1.1.2009-31.12.2009 2.062,3 kr. pr. ton
1.1.2010-31.12.2010 2.207 kr. pr. ton
1.1.2011-31.12.2011 2.247 kr. pr. ton

Bitumen med et vandindhold på mindre end 27 pct.

 
Periode Sats
1.1.1995-31.12.1997 1.510 kr. pr. ton
1.1.1998-31.12.1998 1.555 kr. pr. ton
1.1.1999-31.12.1999 1.690 kr. pr. ton
1.1.2000-31.12.2000 1.770 kr. pr. ton
1.1.2001-31.12.2001 1.840 kr. pr. ton
1.1.2002-31.12.2004 1.920 kr. pr. ton 
1.1.2005-31.12.2007  1.951,1 kr. pr. ton 
1.1.2008-31.12.2008  1.986,2 kr. pr. ton 
1.1.2009-31.12.2009 2.022,0 kr. pr. ton
1.1.2010-31.12.2010 2.155 kr. pr. ton
1.1.2011-31.12.2011 2.194 kr. pr. ton

Affald mv. (satser indtil 1. januar 2010) 

 
    1999 2000  2001 

2002-2007 

2008 

2009

Afgift af den producerede
mængde varme i GJ
kr./GJ 

4,90

7,60 

 10,20

 12,90

 13,10

13,40

Træaffald pr. ton kr./t

65,00

100,00 

 135,00

 170,00

 173,10

176,20

Andet affald pr. ton kr./t

45,00

70,00 

 90,00  

 110,00

 112,00

114,00

 

Affaldsvarmeafgift og tillægsafgift fra 1. januar 2010

 

Afgift    Enhed

 2010
*)

1. jan. -
30. juni 2011 *)
1. juli. - 31. dec.
2011 **)

Affaldsvarmeafgift (§ 1, stk. 1. nr. 6) *)

Sats, der er anført på afgiftsangivelsen *) 

kr./GJ

 

kr./GJ

46,1

 

19,6

46,7
20,2

48,6
22,1

Tillægafgift (§ 1, stk. 1. nr. 7) - Afgift på energiindholdet i affald, der anvendes som brændsel


kr./GJ


33,125

33,125

31,8

*) 1. januar 2010 - 30. juni 2011:
Kulafgiftslovens § 1, stk. 6, indeholder følgende bestemmelse om beregning af afgift på affaldsvarme (affaldsvarmeafgift) omfattet af § 1, stk. 1, nr. 6: "Der foretages et fradrag i afgiftssatsen nævnt i stk. 2, nr. 2, jf. dog stk. 5. Fradraget opgøres som afgiftssatsen nævnt i stk. 2, nr. 3, divideret med 1,25."

Afgiftssatsen for affaldsvarmeafgift for 2010 perioden er beregnet således: 46,1 kr. pr. GJ - 33,125 kr. pr. GJ/1,25 = 19,6 kr. pr. GJ.

Afgiftssatsen for affaldsvarmeafgift for perioden 1. januar - 30. juni 2011 er beregnet således: 46,7 kr. pr. GJ - 33,125 kr. pr. GJ/1,25 = 20,2 kr. pr. GJ.

**) Fra 1. juli 2011:
Kulafgiftslovens § 1, stk. 6, indeholder følgende bestemmelse om beregning af afgift på affaldsvarme (affaldsvarmeafgift) omfattet af § 1, stk. 1, nr. 6: "Der foretages et fradrag i afgiftssatsen nævnt i stk. 2, nr. 2, jf. dog stk. 5. Fradraget opgøres som afgiftssatsen nævnt i stk. 2, nr. 3, divideret med 1,20."

Afgiftssatsen for affaldsvarmeafgift for perioden 1. juli - 31. december 2011 er beregnet således: 46,7 kr. pr. GJ - 31,8 kr. pr. GJ/1,20 = 22,1 kr. pr. GJ.