Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.8.2.2 Kort ligningsfrist