Dato for udgivelse
04 sep 2001 14:33
SKM-nummer
SKM2001.331.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/00-412-00274
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Direktør, bestemmende indflydelse, sommerbolig
Resumé

En direktør med bestemmende indflydelse på egen aflønningsform blev anset for omfattet af formodningsreglen i LL § 16, stk. 5, 2. pkt. Han havde rådighed over ejendommen, og skulle derfor beskattes af udlejningsværdien for hele året, bortset fra de perioder, hvor den var lejet ud til anden side.

Reference(r)

Ligningsloven § 16
Ligningsvejledningen 2000 A.B.1.9.6

Ligningsrådet har den 21. august 2001 givet bindende forhåndsbesked, hvorefter en direktør som tilhørte den personkreds, der har bestemmende indflydelse på egen aflønningsforhold, blev anset for omfattet af formodningsreglen i LL § 16, stk. 5, 2. pkt.

Der var tale om en sommerbolig i Frankrig, der var erhvervet af selskabet, hvor direktøren var hovedaktionær.

Det følger af LL § 16, stk. 5, 2. pkt., at såfremt en sommerbolig som led i et ansættelsesforhold er stillet til rådighed for en ansat direktør eller en anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, anses den pågældende for at have sommerbolig til rådighed hele året. Det følger af skatteministeriets cirkulære nr. 1 af 2. januar 2001, punkt 3.1, at en ansat hovedaktionær altid er omfattet af den nævnte personkreds.

Ejendommen blev lejet ud i dele af højsæsonen til trediemand via et selvstændigt udlejningsbureau. Direktøren brugte selv huset en del af året, og skulle kun afregne herfor til selskabet, således at der ikke blev beregnet honorar til udlejningsbureauet. Selskabet havde mulighed for først på året, at beslutte hvilke perioder huset kunne lejes ud i. Hvis selskabet herudover disponerede over ejendommen i perioder, hvor udlejningsbureauet havde kompetence til at leje det ud, skulle selskabet betale en bod. Direktøren blev således anset for at have rådighed over sommerboligen hele året.