Når du køber varer i andre EU-lande, skal du gøre det samlede køb/erhvervelse op, der har fundet sted i momsperioden, og skrive beløbet i rubrik A - varer (værdien uden moms af varekøb i andre EU-lande) på momsangivelsen.

Den beregnede erhvervelsesmoms (25 % af værdien uden moms af varekøb) skal du angive på momsangivelsen i rubrikken Moms af varekøb fra udlandet.

Det er leveringstidspunktet, der bestemmer, i hvilken periode du skal angive købet og betale momsen.

Som udgangspunkt er leveringstidspunktet den 15. i måneden efter den måned, hvor du har modtaget varerne. Hvis sælger udsteder en faktura på leverancen inden dette tidspunkt, er det faktureringstidspunktet, der anses som leveringstidspunkt.

Det kan illustreres på følgende måde, forudsat at køber afregner momsen kvartalsvis:

 
Varen leveres
(ankommer)
Faktureringstidspunkt Leveringstidspunkt Momsen skal medregnes Momsen kan fratrækkes
1. marts 10. marts 10. marts Januar kvartal Januar kvartal
1. marts 1. april 1. april April kvartal April kvartal
1. marts 18. april 15. april April kvartal April kvartal