Hvis du som momsregistreret virksomhed køber varer fra momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal du som udgangspunkt betale moms i Danmark.

Det sker, ved at varen sælges til dig uden moms, hvorefter du selv beregner momsen. Du skal bruge den danske momssats ved beregning af momsen. Det er altså den, der erhverver varen, der beregner og betaler moms.

Når du som køber selv beregner og betaler momsen, kaldes momsen for erhvervelsesmoms.

Du skal ved købet huske at oplyse sælger om dit momsnummer, da det skal fremgå af fakturaen fra sælger. Hvis dit momsnummer ikke fremgår af fakturaen, kan din handelspartner ikke sælge varerne til dig uden moms. På den måde er der en risiko for, at du kommer til at betale moms af varen 2 gange, idet du stadigvæk skal beregne og betale dansk moms (erhvervelsesmoms).

Du skal angive dit momsnummer som DK + det 8-cifrede momsnummer.

Er der fejl i momsnummeret, skal du henvende dig til handelspartneren og få momsnummeret rettet.

Hvis du køber en brugt vare, hvor der i salgslandet er beregnet moms efter de særlige regler for brugte varer (brugtmomsordningen), skal du ikke beregne erhvervelsesmoms.

Workflow: Dansk momsregistreret virksomhed køber varer hos en momsregistreret virksomhed i et andet EU-land