Dato for udgivelse
2. august 2001
SKM-nummer
SKM2001.294.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/00-4201-00075
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
landbrug, periodisering, erstatningssum, besætning, sygdom, branderstatning
Resumé

En svineproducent, hvor hele besætningen måtte slagtes som følge af salmonella, fik tilladelse til at udskyde indtægtsførelsen af salgssummen til det efterfølgende regnskabsår, hvor en tilsvarende besætning blev genetableret.

Reference(r)

Husdyrbesætningsloven § 6, stk. 1
Ligningsvejledningen 2000 E.A.3.1.2

En svineproducent, der drev en produktion på samlet ca. 2000 søer og smågrise, fik konstateret smitte med den multiresistente Salmonella Tyhimurium DT 104. Besætningen måtte slagtes, og der blev af Fødevaredirektoratet pålagt sanering af ejendommene.

Svineproducenten planlagde at indsætte og opbygge en tilsvarende svineproduktion efter saneringen.

Der blev således forventet et ekstraordinært besætningssalg i regnskabsåret A med DKK 4,6 mio., således at der ikke ville være nogen besætning på statustidspunktet. Dette medførte, efter den nedskrevne værdi af stam- og handelsbesætning var fratrukket, en skattemæssig fortjeneste på ca. DKK 2,8 mio. i regnskabsåret A.

Omvendt skulle der i efterfølgende regnskabsår B indkøbes ny besætning, hvilket, efter nedskrivning til normalhandelsværdi og nedskrivning i øvrigt, ville medføre et fradrag på ca. DKK 2,8 mio. i regnskabsåret B.

Disse forskydninger i indkomsten ville isoleret set medføre en skattebetaling på ca. 32% af DKK 2,8 mio i alt ca. DKK 900.000.

Som følge heraf anmodede revisor, på svineproducentens vegne, om en udskydelse af indtægtsførelsen af fortjenesten ved besætningssalget.

Ligningsrådets afgørelse

Under hensyntagen til den hidtidige praksis vedrørende periodisering af branderstatning, fandt Ligningsrådet, at ansøgningen kunne imødekommes.

Ligningsrådet vedtog dog samtidig, at en sådan periodisering af erstatningssummer for husdyrbesætninger ikke kan forventes imødekommet for fremtidige sager, da der ikke er hjemmel hertil. Ansøgninger indsendt efter den 3. august 2001 kan således ikke forventes imødekommet.

Ligningsrådet anmodede på denne baggrund Told- og Skattestyrelsen om at ændre dette i Ligningsvejledningen for 2001.