►Reglerne om eftergivelse findes i §§ 13-15 i INDOG, medens adgangen til at meddele henstand fremgår af § 3, stk. 2. Der er i Inddrivelsesbekendtgørelsens §§ 6 og 7 fastsat regler om henstand for personer.◄