Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.4.4.5.1 Er de finansielle aktiviteter virksomhedens hovedaktivitet?