Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit  D.B.4.1 Kort om opgørelse af lønsumsafgiften.