Virksomheder, hvor afgiftsgrundlaget efter lovens § 4 ikke overstiger 80.000 kr. årligt, det vil sige over en 12-måneders periode, skal ikke registreres efter lønsumsafgiftsloven. Disse virksomheder er dermed fritaget for at betale lønsumsafgift.

Afgiftsgrundlagets opgørelse gennemgås nærmere i afsnit C, men det kan her kort nævnes, at afgiftsgrundlaget kan være

  • virksomhedens lønsum + 90 pct. (af lønsummen).
  • virksomhedens lønsum +/- over- eller underskud.
  • værdien af virksomhedens avissalg.

De 80.000 kr. er alene en bagatelgrænse for registrering. Der er således ikke tale om et bundfradrag for registrerede virksomheder. 

Virksomheden, der har en begrundet forventning om, at afgiftsgrundlaget det kommende år ikke vil overstige 80.000 kr., kan lade sig afmelde fra registrering. Stiger afgiftsgrundlaget efterfølgende igen, skal virksomheden dog igen anmelde sig til registrering. Det er således i princippet muligt at til- og afmelde virksomheden hvert år - afhængig af det forventede afgiftsgrundlag.

Virksomheder, der er registreret, skal betale lønsumsafgift, uanset afgiftsgrundlaget i et enkelt år ikke overstiger 80.000 kr. ►I SKM2008.841.SKAT har SKAT revurderet praksis om at virksomheder, der er registreret skal betale lønsumsafgift, uanset afgiftsgrundlaget i et enkelt år ikke overstiger 80.000 kr. Det er herefter ikke muligt at opkræve afgift i tilfælde, hvor virksomhedens afgiftsgrundlag ikke overstiger registreringsgrænsen.◄

Det bemærkes, at bagatelgrænsen på de 80.000 kr. svarer til en årlig lønudgift på 42.106 kr. for virksomheder der opgør afgiftsgrundlaget som virksomhedens lønsum + 90 pct. (metode 1 eller 2).