Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.2.4 Sportsaktiviteter og sportsarrangementer LAL § 1, stk. 1 og stk. 2, nr. 1.