Dato for udgivelse
22 jun 2001 08:55
SKM-nummer
SKM2001.227.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-4332-01285
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Tegningsretter, medarbejdere, fondsemission, yderligere tegningsperiode
Resumé

En forholdsmæssig ændring af tegningskursen på warrants i tilfælde af en fondsemission i selskabet samt tilføjelse af en tegningsperiode medførte ikke at allerede tildelte tegningsretter måtte anses for at være afstået.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 1, stk. 2
Ligningsvejledningen 2000 S.G.2.7

 

Et selskab der har uddelt tegningsretter til medarbejdere ønskede at lave et tillæg til warrantaftalen - der dog ikke måtte medføre at tegningsretterne blev anset for afstået. I tillægget ønskede man bestemmelser om en ændret tegningskurs i tilfælde af en fondsemission endvidere ønskede man at tilføje en tegningsperiode i tilfælde af at 75 % af aktionærerne besluttede at sælge virksomheden.

Situationen er den at et selskab uden vederlag har uddelt warrants til medarbejdere. Tegningsretten giver hverken stemmeret på generalforsamlingen eller ret til udbytte. Tegningsretten er ikke et omsætningspapir. Samtidig med at medarbejderen har modtaget en warrant, har denne udstedt en køberet til selskabet. Denne køberet giver selskabet mulighed for at købe tegningsretten såfremt medarbejderen ikke længere er ansat i virksomheden.

I warrantaftalen er indeholdt bestemmelser om både ordinære og ekstraordinære tegningsperioder, man vil dog gerne have endnu en ekstraordinær tegningsperiode. Denne yderligere tegningsperiode skal give mulighed for at warrantindehaverne, i tilfælde af at mere end 75 % af aktionærerne ønsker at sælge virksomheden, kan udnytte deres warrants og sælge med. I tillægget til warrantaftalen ønsker man endvidere en bestemmelse om at selskabet efter udløbet af denne ekstraordinære tegningsperiode kan udnytte sin ret i calloptionen til at købe de warrants som ikke er udnyttede til tegning af aktier i perioden.

I warrantaftalen er anført en fast kurs hvortil medarbejderne kan tegne aktier i tegningsperioderne. Der er ikke taget højde for eventuelle fondsemissioner. Da man ønsker at stille medarbejderne uændret uanset at der bliver gennemført en fondsemission vil man i tillægsaftalen indføre en bestemmelse om at tegningsprisen og antallet af aktier der kan tegnes skal reguleres forholdsmæssigt i tilfælde af en fondsemission.

Ligningsrådet tiltrådte, at en yderligere tegningsperiode, hvori der kan tegnes på samme vilkår som i de øvrige tegningsperioder, ikke anses for at være en ændring, der medfører at tegningsretterne må anses for at være afstået. Ligeledes anses en tilføjelse i warrantaftalen, om en nedsættelse af tegningskursen i forbindelse med fondsemissioner, ikke for at ændre aftalen så væsentligt, at warranten må anses for at være afstået.