Dato for udgivelse
22 jun 2001 09:00
SKM-nummer
SKM2001.228.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-4357-00816
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Aktieombytning, udbytte, kontantvederlag, afslag
Resumé

Ekstraordinær udlodning af udbytte umiddelbart før en aktieombytning medregnes ved opgørelsen af kontantvederlaget.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 13
Ligningsvejledningen 2000 S.G.17

Et børsnoteret selskab A med flere datterselskaber ønskede at indgå i et samarbejde med en anden koncern. Hensigten var at gennemføre en omstrukturering således at datterselskaberne B og C blev underlagt et nystiftet selskab D. Dette selskab deltog forinden i en aktieombytning og fik ved denne et datterselskab E som i vidt omfang beskæftigede sig med det samme som B og C.

Omstruktureringen skulle foregå således, at A ombyttede sine aktier i B og C med aktier i D, således at B og C blev søsterselskaber til E.

B var overkapitaliseret fordi man ikke i de senere år havde udloddet udbytte. Derfor ønskede man nu inden ombytningen at udlodde udbytte.

Fordi ombytningsforholdet i kraft af en udlodning ville være blevet anderledes end det ellers ville have været og der ikke var andet grundlag for fastlæggelsen af ombytningsforholdet, ansås udlodningen for at være en del af ombytningen og derfor medregnet ved opgørelsen af 10%-vederlaget. Da udlodningen ville overstige 10 pct. af den nominelle kapital, der skulle udgøre vederlaget for aktierne ved ombytningen, blev der givet afslag på ansøgningen om tilladelse til skattefri aktieombytning.