Dato for udgivelse
12 Jun 2001 15:52
SKM-nummer
SKM2001.218.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/00-482-00140
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Bopælskrav, ejendomsavancebeskatningsloven
Resumé

En ejendom, der overgår fra at være en landbrugsejendom mv. eller en blandet benyttet ejendom til en ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, skal for at kunne sælges skattefrit have været beboet af skatteyderen eller dennes husstand, efter at frastykning af jord eller den erhvervsmæssigt benyttede del af en blandet ejendom er godkendt af Kort- og Matrikelstyrelsen.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1
Ligningsvejledningen 2000 E.J.1.4

 

Det fremgår af Ligningsvejledningen 2000 E.J.1.4, at en landbrugs- eller en skovbrugsejendom samt en blandet benyttet ejendom kan ændre status til en ejendom, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8. Det kan ske ved, at en landbrugs- eller en skovbrugsejendoms jordtilliggende eller den erhvervsmæssige del af en blandet benyttet ejendom frasælges. Den tilbageværende ejendom vil da være omfattet af fritagelsesbestemmelsen, hvis boligen på den tilbageværende del selvstændigt opfylder betingelserne i ejendomsavancebeskatningslovens § 8. Det er således en betingelse, at ejendommens samlede grundareal er mindre end 1.400 m2, eller at der ifølge offentlig myndigheds bestemmelse ikke fra ejendommen kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse, eller at udstykning ifølge erklæring fra skatteministeren vil medføre væsentlig værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse. Med hensyn til beboelseskravet er det en betingelse, at ejeren eller dennes husstand har beboet ejendommen efter det tidspunkt, hvor ejendommen kunne være vurderet som et parcelhus.

Spørgsmålet var herefter, om ejendommen kunne vurderes som en- eller tofamilieshus, når udstykning havde fundet sted og anmodning om approbation var indsendt til og modtaget af Kort- og Matrikelstyrelsen. Styrelsen har hidtil haft den opfattelse, at approbation var en formssag. Der foreligger ikke skriftlige afgørelser af spørgsmålet, men styrelsen har på telefoniske forespørgsler meddelt dette.

Styrelsen har efter henvendelse fra en række regioner haft anledning til på ny at overveje spørgsmålet. Spørgsmålet har været vendt med departementet. Endvidere har Kort- og Matrikelstyrelsen oplyst, at ekspeditionstiden for approbation af en udstykning normalt er 1½ måned.

Det er herefter besluttet, at ejendommen for at kunne sælges skattefrit skal være beboet, efter at udstykning er gennemført, d.v.s. efter at approbation fra Kort- og Matrikelstyrelsen foreligger. Skatteyderen vil på dette tidspunkt kunne få en § 4 vurdering efter vurderingsloven.