Dato for udgivelse
22 maj 2001 11:02
SKM-nummer
SKM2001.195.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/00-300-00168
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
kantinemoms, fejl, 30, korrektion, beløb, vejledning
Resumé

I vejledningens afsnit Ad c side 3 og side 6 er der en trykfejl, som hermed berigtiges

Reference(r)

TSS-cirkulære nr. 2001-07 af 07/03/2001

Told- og Skattestyrelsen skal hermed berigtige en trykfejl i vejledningen til Cirkulære om tilbagebetaling af moms - kantinedrift, kaffe og te til forretningsforbindelser og andre varer og ydelser, nr. 7 af 7. marts 2001.

I Ad c afsnit 2, s. 2, skal de 20 kr. for fremstillingsprisen ændres til 30 kr.

Afsnittets ordlyd er herefter (ændringen er markeret med fed og kursiv):

Som eksempel kan bl.a. nævnes tilfældet, hvor fremstillingsprisen (herunder kantinemoms) udgør 25 kr. pr. måltid, og hvor salgsprisen pr. måltid er 15 kr. Virksomheden forudsættes at yde tilskud til kantinedriften, som er fastsat efter et princip, der er uafhængigt af kantinemomsens størrelse. Virksomheden kan eksempelvis have fastsat salgsprisen ud fra et princip om, at tilskuddet netop skal dække udgifterne til råvarernes og/eller lønomkostningernes andel af fremstillingsprisen. Samtlige øvrige omkostninger (herunder kantinemoms) dækkes af salgsprisen. I dette tilfælde vil en ændring i omkostningerne til råvare/løn medføre, at salgsprisen er uændret, idet tilskuddet ændres. Stiger fremstillingsprisen eksempelvis til 30 kr., da råvarerne/lønningerne er steget med 5 kr., vil salgsprisen grundet et forøget tilskud på 5 kr. være uændret. Forøges de øvrige omkostninger til kantinen (herunder kantinemoms), vil salgsprisen forøges tilsvarende. Stiger fremstillingsprisen eksempelvis til 30 kr., da de øvrige omkostninger (herunder kantinemoms) er steget med 5 kr., da vil salgsprisen stige til 20 kr. De ændrede beregningsregler for kantinemoms vil reducere fremstillingsomkostningerne og herved tilsvarende salgsprisen. I dette tilfælde er der fuld overvæltning.

I Ad c afsnit 2, s. 6, skal de 20 kr. for fremstillingsprisen ændres til 30 kr.

Afsnittets ordlyd er herefter (ændringen er markeret med fed og kursiv):

Som eksempel kan bl.a. nævnes tilfældet, hvor fremstillingsprisen (herunder mermoms) udgør 25 kr., og hvor salgsprisen er 15 kr. Virksomheden forudsættes at yde tilskud til driften som er fastsat efter et princip, der er uafhængigt af mermomsens størrelse. Virksomheden kan eksempelvis have fastsat salgsprisen ud fra et princip om, at tilskuddet netop skal dække udgifterne til råvarernes og/eller lønomkostningernes andel af fremstillingsprisen. Samtlige øvrige omkostninger (herunder mermoms) dækkes af salgsprisen. I dette tilfælde vil en ændring i omkostningerne til råvare/løn medføre, at salgsprisen er uændret, idet tilskuddet ændres. Stiger fremstillingsprisen eksempelvis til 30 kr., da råvarerne/lønningerne er steget med 5 kr., vil salgsprisen grundet et forøget tilskud på 5 kr. være uændret. Forøges de øvrige omkostninger til driften (herunder mermoms), vil salgsprisen forøges tilsvarende. Stiger fremstillingsprisen eksempelvis til 30 kr., da de øvrige omkostninger (herunder mermoms) er steget med 5 kr., da vil salgsprisen stige til 20 kr. De ændrede beregningsregler vil reducere fremstillingsomkostningerne og herved tilsvarende salgsprisen. I dette tilfælde er der fuld overvæltning.

Endvidere skal styrelsen gøre opmærksom på, at vejledningen har skiftet titel til:

Vejledning til TSS-cirkulære om tilbagebetaling af moms - kantinedrift, kaffe og te til forretningsforbindelser og andre varer og ydelser.

Endelig skal styrelsen gøre opmærksom på, at de skemaer, der hører til ovennævnte vejledning og cirkulære, har fået bilagsnumre.