Honorarer

Efter DBO'erne vil det normalt gælde, at beskatningsretten til honorarer er tillagt personens hjemland, selv om virksomheden udføres i et andet land. Kun hvis der i det andet land disponeres over en egen lokalitet (fast sted), hvorfra virksomheden udøves, vil dette land have ret til at beskatte. Se C.F.8.2.2.5 og C.F.8.2.2.7 om OECD's modelkonvention artikel 5 og 7 samt de enkelte DBO'er. Honorarer for arbejde udført i udlandet er bidragspligtige efter AMBL § 1.

Bestyrelses-

honorar

Efter DBO'erne er beskatningsretten til bestyrelseshonorarer tillagt det land, hvor et selskab er hjemmehørende, idet bestyrelsesarbejdet formodes udført i det land, hvor selskabet er hjemmehørende. Se C.F.8.2.2.16 om OECD's modelkonvention artikel 16 samt de enkelte DBO'er. Bestyrelsesmedlemmer, der modtager honorarer fra udenlandske selskaber for bestyrelsesarbejde udført i udlandet, er bidragspligtige efter AMBL § 1.