Dato for offentliggørelse
24 jan 2013 07:24
Overordnede emner
Skat
Resumé

Vejledningen er blevet opdateret med de seneste afgørelser, ny lovgivning og satser

Hvad er nyt?

-

ISBN-nummer
978-87-7121-577-9
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Indeholdelse af A-skat og AM-bidrag; 2013-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.