Lønmodtagere, der foretager en egentlig forretningsrejse betalt af arbejdsgiveren, er ikke skattepligtig heraf. Det samme gælder, hvis der er tale om en studierejse af generel karakter, og rejsen primært tilgodeser arbejdsgiverens interesser. Har studierejsen derimod karakter af en hel eller delvis ferie, fordi arrangementet indeholder et turistmæssigt islæt, skal den ansatte beskattes af værdien af den private del af rejsen.►Efter en konkret vurdering kan rejsen dog være skattefri. Se SKM2012.565.SR.◄ Se endvidere Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.16.5

Værdifastsættelsen af en evt. privat del sker med udgangspunkt i godets markedsværdi, jf. LL § 16, stk. 3.

Deltagerne i et arrangement for ansatte over 55 år til Oslo blev anset for skattepligtige. Se SKM2011.569.SR. Arrangementet blev anset for at være af privat, turistmæssigt og social karakter, idet der ikke var en konkret sammenhæng med virksomhedens indkomstskabende aktiviteter eller interesser i øvrigt. Aktiviteterne i øvrigt var af privat karakter og kunne ikke anses som et firmaarrangement eller personalepleje. I SKM2011.256.BR blev en distriktchef i en virksomhed anset for skattepligtig af en fodboldrejse med tre kunder afholdt som led i virksomhedens sponsorat af fodboldklubben. Deltagelsen var forretningsmæssigt begrundet, men rejsens indhold var helt overvejende af turistmæssig karakter, og der var ikke i tilstrækkeligt omfang godtgjort et fagligt eller forretningsmæssigt indhold.  
SKM2008.1042.LSR En firmarejse for en virksomheds personale til New York, hvor rejsens program udelukkende var socialt og turistmæssigt, skulle beskattes hos deltagerne med et beløb svarende til rejsens værdi.
SKM2008.324.BR og SKM2008.325.BR Skitur til Alpe d'Huez betalt af advokatfirmaet (A/S) anset for et skattepligtigt personalegode, som skal værdiansættes til arbejdsgiverens faktiske udgifter både for en ansat administrator og en partner (aktionær). Ikke grundlag for at tilsidesætte skønnet over, at udgifterne var blevet fordelt forholdsmæssigt på hver deltager.

Værdien er B-indkomst, og den ansatte skal ikke betale AM-bidrag.

Visse flyselskaber har indført et bonussystem, hvor den rejsende kan optjene point i forbindelse med flyrejser og hotelovernatninger. Hvis arbejdsgiveren har betalt en rejse, der har givet bonuspoint, som den ansatte bruger privat, skal den ansatte betale skat af værdien heraf. Der er tale om B-indkomst, og den ansatte skal ikke betale AM-bidrag.