Forord Afgift af cigaretpapir, skrå og snus fremgår lovbekendtgørelse nr. 638 af 21. august 1998 om forskellige forbrugsafgifter med senere ændringer, se nedenstående oversigt.

Afgiften har udviklet sig siden 1912, hvor der blev indført afgift på tobak dyrket her i landet. I 1992 blev afgiften flyttet fra tobaksafgiftsloven til lov om forskellige forbrugsafgifter for at adskille afgiften fra tobaksvarer, der er omfattet af EUs harmoniserede afgifter. Samtidig blev afgiften af skrå og snus omlagt fra en værdiafgift til en vægtafgift.

Der er i medfør af loven udstedt bekendtgørelse nr. 986 af 18. oktober 2005 om banderolering af cigaretpapir. I vejledningen omtales denne som bekendtgørelsen eller bek.

Lovændringer mv.Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. Dato Ændring

748

07.08.1996 Lovbekendtgørelse

1223

27.12.1996 Dødsboskifteloven og dødsboskatteloven

1098

29.12.1997 Klagestrukturen

1107

29.12.1997 Afgiftsforhøjelse for kaffe

439

26.06.1998 Afgift af pvc-folier 

638

21.08.1998 Lovbekendtgørelse

380

02.06.1999 Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

165

15.03.2000 Opkrævningsloven

1029

22.11.2000 Afskaffelse af hæftestraf

1292

20.12.2000 Afgift af pvc-folier flyttes til emballageafgiftsloven  
1295 20.12.2000 Afgiftsforhøjelse for glødelamper
127 27.02.2004 Bagatelgrænse for glødelamper 
325 18.05.2005 Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 
428 06.06.2005  Kommunalreformen konsekvensændringer
►1583◄ ►20.12.2006◄ ►Præcisering af reglerne om opgørelse af den afgiftspligtige mængde◄