DokumentationVirksomheder, som ønsker at anvende satsen for sukkerfrie varer (se B.4.2)skal kunne fremlægge dokumentation for, at varen opfylder betingelserne herfor. Er virksomheden ikke i stand til at fremlægge denne dokumentation, skal afgiften beregnes efter satsen for sukkerholdige produkter.