Mineralvand
§ 2, stk. 1
Afgiften af mineralvand mv. er ►91 øre◄ pr. liter.

Læskedrikkoncentrat
§ 2, stk. 1
Afgiften af læskedrikkoncentrat er ►91 øre◄ pr. liter læskedrik, der kan fremstilles af varen, beregnet på grundlag af de oplysninger, der er angivet på pakningen.

EmballageafgiftEmballager under 20 liter til mineralvand og læskedrikkoncentrater er afgiftspligtig efter emballageafgiftsloven, se G.1.

Afgiftslettelse
§ 2, stk. 2
Mineralvandsfabrikker med en årlig udlevering (produktion) af afgiftspligtig kulsyreholdigt mineralvand på flaske på under 10 mio. liter kan få afgiftslettelse. Tilsvarende gælder for indført kulsyreholdigt mineralvand, der er fremstillet af mineralvandsfabrikker i et andet EU-land. De nærmere regler fremgår af B.4.9.

Tidligere afgiftssatserAfgiften af mineralvand har tidligere udgjort:

►01.10.2003-07.01.2007: 1,15 kr. pr. liter◄

01.01.2001-30.09.2003: 1,65 kr. pr. liter

01.01.1998-31.12.2000: 1,00 kr. pr. liter