Mineralvand
§ 2, stk. 1
Afgiften af mineralvand mv. er for

1. Sukkerholdige produkter 108 øre pr. liter
2. Sukkerfrie produkter 57 øre pr. liter

Læskedrikkoncentrat
§ 2, stk. 1
For læskedrik-koncentrater opgøres sukkerindholdet pr. liter læskedrik, der kan fremstilles af de pågældende varer, beregnet på grundlag af de oplysninger, som er angivet på pakningen.

Sukkerfrie produkter

Som sukkerfri anses produkter, der indeholder højst 0,5 g tilsat sukker pr. 100 ml. Med sukker menes alle typer af mono- og disaccharider. Anvendes andre sødestoffer end mono- og disaccharider, er varen omfattet af satsen for sukkerfrie produkter.

Naturligt indhold af sukker

Som sukkerfri anses endvidere produkter, der har et naturligt indhold af sukker, og som ikke indeholder tilsatte mono- og disaccharider eller andre fødevarer, der anvendes på grund af deres sødende egenskaber.

Sukkerholdige produkter Produkter anses som sukkerholdige, hvis det tilsatte indhold af eksempelvis følgende stoffer er højere end 0,5 g pr. 100 ml.:

  • glucose (druesukker, dextrose)
  • fruktose (frugtsukker)
  • sucrose (sakkarose), "almindeligt sukker"
  • maltose
  • laktose

Listen er ikke udtømmende.

EmballageafgiftEmballager under 20 liter til mineralvand og læskedrikkoncentrater er afgiftspligtig efter emballageafgiftsloven, se G.1>G.1.

Afgiftslettelse
§ 2, stk. 2
Mineralvandsfabrikker med en årlig udlevering (produktion) af afgiftspligtig kulsyreholdigt mineralvand på flaske på under 10 mio. liter kan få afgiftslettelse. Tilsvarende gælder for indført kulsyreholdigt mineralvand, der er fremstillet af mineralvandsfabrikker i et andet EU-land. De nærmere regler fremgår af B.4.9>B.4.9.

Tidligere afgiftssatserAfgiften af mineralvand har tidligere udgjort:

01.10.2003-07.01.2007: 1,15 kr. pr. liter

01.01.2001-30.09.2003: 1,65 kr. pr. liter

01.01.1998-31.12.2000: 1,00 kr. pr. liter

01.01.2001-31.12.2009: 0,98 kr. pr. liter