åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.
Mineralvand mv.
§ 1, stk. 1, nr. 1 

Mineralvand, sodavand, limonade o.l. alkoholfrie læskedrikke med eller uden kulsyre. Varer med et ethanolindhold på højst 1,2 pct. vol. anses for alkoholfri.

Frugt- og
grøntsagssafter
§ 1, stk. 1, nr. 2
Frugt- og grøntsagssafter, most o.l., der er umiddelbart drikkelige, og som er tilsat kulsyre, fx saft af æbler, pærer, appelsiner og druer.

Frugtnektar
§ 1, stk. 1, nr. 3
Frugtnektar fremstillet af umiddelbart drikkelige frugtsafter. Ved frugtnektar forstås varer fremstillet af frugtsaft med tilsætning af vand og sukker.

Frugtnektar er defineret i bekendtgørelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskere, bekendtgørelse nr. 878 af 30. oktober 2003 om frugtsaft mv.

Nektar fremstillet af frugtsafter, der ikke er drikkelige i naturlig tilstand (nektar I- og II-varer), er ikke omfattet af afgiftspligten. Hvis et sådant nektarprodukt - fx ved yderligere tilsætning af vand eller sukker - ikke opfylder kriterierne for nektar I- og II-varer, er det afgiftspligtigt som læskedrik efter § 1, stk. 1, nr. 1.

Landsskatteretten har, jf. SKM2009.216.LSR truffet afgørelse om afgiftspligt i en sag om indførsel af et produkt med varebetegnelsen "juice".  Retten fandt, at det er med rette, at SKAT foretager en afgrænsning på grundlag af saftbekendtgørelsen, af hvilke varer, der er omfattet af afgiftspligten efter mineralvandsafgiftslovens § 1. Derfor er brugen er varebetegnelsen "juice" uden betydning for, om et produkt er afgiftspligtigt. Det er det bagvedliggende indhold af frugt eller frugtsaft, der er afgørende for, om produktet bliver afgiftspligtigt.

Afgiftsfritaget
§ 1
Afgiftsfri er mineralvand, der er usødet og ikke-aromatiseret, fx kildevand og dansk vand, og vin og frugtvin (cider) med et ethanolindhold på højst 1,2 pct. vol., fx alkoholfri vin, samt læskedrikke uden kulsyre, der fremstilles i læskedrikautomater o.l. apparater og udskænkes i glas eller bægre.

I det følgende bruges betegnelsen mineralvand som fælles betegnelse for varerne under § 1, stk. 1, nr. 1-3.

Afgørelser om afgiftspligtEksempler på afgørelser om afgiftspligtens omfang:

Afgiftspligtige varer
EnergidrikkeIsotonisk energidrik. Momsnævnsafgørelse, TfS 1994, 888. Produktet fremtræder som en uklar væske fremstillet af vand, sukker, mineralsalte og citronsyre uden tilsætning af kulsyre. Produktet sælges i en 33 cl metaldåse. På dåsen er det anført, at der er tale om en isotonisk energidrik til den seriøse sportsudøver. Nævnet har ved en smagsmæssig bedømmelse af produktet truffet afgørelse om, at der er tale om en læskedrik, og at produktet derfor er afgiftspligtigt efter lovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Læskedrikke
§ 1, stk. 1, nr. 1
Momsnævnet har behandlet spørgsmålet om afgiftspligten efter mineralvandsafgiftsloven for ikke kulsyreholdige læskedrikke, som teltholdere fremstiller og sælger i plastflasker i forbindelse med byfester o.l. Plastflaskerne, der har et rumindhold på 25 cl, er forsynet med en lukke-anordning, som efter en afskæring er anvendelig som "suttetud". Nævnet traf afgørelse om, at de pågældende læskedrikke er omfattet af afgiftspligten efter den daværende lovs § 1, nr. 1, litra a, og at lovens § 1, stk. 2, ikke giver mulighed for at undtage læskedrikken for afgift.

Is-teIs-te uden kulsyre. Produktet er færdigblandet og fremstår som en brunlig væske, der har en sødlig smag af henholdsvis citron og fersken. Is-teen indeholder teekstrakt, men smager ikke udpræget af te. Produktet er afgiftspligtigt efter lovens § 1, stk. 1, nr. 1, som en læskedrik.

Mineralvand tilsat
citrus
Momsnævnet har behandlet en sag om, hvorvidt mineralvand tilsat en ringe mængde citrusolie og citronsyre, kan fritages for afgift efter lovens § 1, stk. 2 (dansk vand). Nævnet traf afgørelse om, at varen, der dufter og har en anelse smag af citrusfrugter, er aromatiseret og derfor ikke kan fritages for mineralvandsafgift.

Afgiftsfri varer
Frys-selv is Varen er fremstillet af vand, sukker, citronsyre, aromastoffer, farve mv. Varen sælges som frys-selv is i æsker, der indeholder 10 plastposer á 4 cl. Indholdet betragtes ikke som læskedrik, når det sælges i små pakninger, der er klar til frysning.

SoyadrikkeMomsnævnet har truffet afgørelse om, at Soyadrik Naturel og Soyadrik Choco ikke er afgiftspligtige. Produkterne har følgende sammensætning: Soyadrik Naturel består af vand, soyabønner, frugtsukker, malt, havsalt og naturligt vanille. Soyadrik Choco indeholder tillige chokoladepulver og vegetabilsk bindemiddel. Produkterne er emballeret i brikkartoner. Produkterne bliver hovedsageligt anvendt af personer, som ikke kan tåle produkter af komælk grundet allergi mv.