åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "B.4 Mineralvand" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Forord Afgift af mineralvand mv. fremgår af lovbekendtgørelse nr. 109 af 22. januar 2007.

Afgiften på mineralvand blev indført i 1940.

Indtil 1. januar 1984 blev afgiften opkrævet efter bestemmelserne i afsnit IV i lov om forskellige forbrugsafgifter - lov nr. 44 af 14. marts 1955 - hvorefter den blev optaget i en selvstændig lov - lov nr. 577 af 15. december 1983.

Lovændringer mv.Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. Dato Ændring

562

03.08.1998 Lovbekendtgørelse

380

02.06.1999 Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

165

15.03.2000 Opkrævningsloven

1029

22.11.2000 Afskaffelse af hæftestraf

1296

20.12.2000 Afgiftsforhøjelse
1059 17.12.2002  Regnskabsbestemmelser, skærpede bøder mv.
1063 17.12.2002  Nedsættelse af afgiften af mineralvand mv. 
325  18.05.2005  Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 
428  06.06.2005  Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen 
408 08.05.2006 Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - Fairplay II) 
509  07.06.2006  Lettelse af administrative byrder
1578  20.12.2006  Nedsættelse af mineralvandsafgiften 
109 22.01.2007  Lovbekendtgørelse