Afregning §§ 16-19 og 30 Reglerne for afregning af afgift, se A.11. Ved angivelse og betaling af afgift anvendes en angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. 22.024 for oplagshavere og blanket nr. Y-901A for varemodtagere.

Kontrolbestemmelser §§ 20-24►SKAT kan, for at afklare om et produkt er omfattet af tillægsafgiften på alkoholsodavand, kræve dokumentation for produktets bestanddele og produktionsprocessen. Dokumentationen kan være i form af en leverandør- eller fabrikanterklæring.◄

Reglerne for kontrol, efterbetalinger og skønsmæssige ansættelser, se A.12.

StraffebestemmelserStraffebestemmelser (§§ 25-26, og bek. § 9), se A.13.

KlagevejledningSe A.14.