Vareområde
§ 1, stk. 1
Afgiftspligten omfatter øl (toldtarifpos. 2203), herunder drikkevarer, der indeholder en blanding af øl og ikke-alkoholholdige drikkevarer (pos. 2206).

§ 1, stk. 2Øl med et ethanolindhold under 2,8 pct. vol. er fritaget for afgift.

§ 33, stk. 1Øl, der skal sælges her i landet, må ikke uden SKATs tilladelse behandles eller aftappes på andre emballager efter udleveringen fra virksomheden.

Afgiftssats
§ 1, stk. 1
Afgiften af øl er 50,90 kr. pr. liter 100 pct. ethanolindhold (alkoholindhold).

Eksempel    

1 fl./dåse øl med 33 cl
 4,6% vol. alk.


0,33 x 4,6% x 50,90 kr. =

 

77,26 øre

1 fl./dåse øl med 50 cl
5,5% vol. alk.


0,50 x 5,5% x 50,90 kr. =

 

139,97 øre

Afgiftsberegning Grundlaget for afgiftsberegningen er øllets alkoholindhold og vil som udgangspunkt være angivelsen af alkoholindholdet på etiketten (deklarationen), dvs. at ølafgiften beregnes på grundlag af øllets deklarerede alkoholindhold og deklarerede nettoindhold (volumen), der fremgår af mærkningen på salgsemballagen (flaske, dåse, fad). Det gælder både for importeret øl og dansk produceret øl.

Den samlede mængde af øl skal opgøres i hl (med 2 decimaler) og herefter beregnes alkoholmængden i liter 100 pct. vol. (med 2 decimaler). Resultaterne skal fremgå af afgiftsregnskabet, se B.1.6.

Da alkoholindholdet i den samme type øl kan variere fra batch til batch (bryg/produktionsserie), tillades der for samme øltype (deklareret alkoholindhold/norm) en tolerance mellem faktisk alkoholindhold og deklareret alkoholindhold - i absolutte værdier - på:

Deklareret alkoholindhold (norm) Tolerance plus/minus
Højst 5,5% vol. 0,5% vol.
Over 5,5% vol. 1,0% vol.

De nærmere regler om mærkning med alkoholindhold og tolerancer fremgår af Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 1095 af 15. november 2004 om mærkning mv. af fødevarer, jf. især § 32 og bilag 3.

Tillægsafgift af alkoholsodavand
§ 3B
Fra 1. juni 2005 skal der betales en tillægsafgift af alkoholsodavand.

Følgende drikkevarer, der er omfattet af ølafgiften, anses for alkoholsodavand

  • maltbaserede varer, der henhører under pos. 2206, og som er en blanding af ikke-alkoholholdige drikkevarer med maltbaserede drikkevarer, der henhører under pos. 2206.

Ikke-alkoholholdige drikkevarer omfatter varer under pos. 2009, 2201 og 2202, dvs.

  • frugt- og grøntsagssafter, most o.l.
  • drikkevarer, med eller uden kulsyre, fx almindelig drikkevand, mineralvand, limonade, sodavand og kakaomælk.

Følgende drikkevarer anses ikke for alkoholsodavand

  • maltbaserede drikkevarer, der alene er tilsat aromastoffer.

Tillægsafgiftssats
§ 3B
Tillægsafgiften af alkoholsodavand er

Ethanolindhold i % vol.

Afgiftssats

2,8 - 10% 

8,35 kr. pr. liter færdigvare

>10%

14,80 kr. pr. liter færdigvare

Eksempel
Maltbaseret alkoholsodavand: Flaske med 27,5 cl og 5,6% vol.
Ølafgift 0,275 liter X 5,6% X 50,90 kr. = 0,78 kr.
Tillægsafgift 0,275 liter X 8,35 kr.              = 2,30 kr.
Afgift at betale i alt (ekskl. moms)  3,08 kr.

EmballageafgiftEmballager (flasker, dåser o.l.) under 20 liter til øl er afgiftspligtige efter emballageafgiftsloven, se G.1.

ReturpantsystemetEmballager til øl er omfattet af reglerne om pant og indsamling mv. af emballager, se B.3.6.1

Afgiftslettelse
§ 2
Der kan gives afgiftslettelse (moderation) for øl, der er fremstillet på mindre bryggerier her i landet eller i et andet EU-land. Afgiftslettelsen omfatter kun bryggerier, der den 1. november 1940 fremstillede øl med et alkoholindhold på 2,8 pct. vol. eller derover,  og hvis årlige udlevering af sådant øl ikke overstiger 200.000 hl. Bryggerier, der har samme ejer eller fælles ledelse, betragtes som et enkelt bryggeri. De nærmere regler fremgår af B.3.8.

Tidligere afgiftssatserAfgiften af øl har tidligere udgjort:

01.10.2004-08.01.2005: 58,40 kr. pr. liter 100 pct. ethanolindhold.

01.05.1997-30.09.2004:

Afgiften blev opkrævet efter en trinvis afgiftsskala med 5 klasser efter øllets oprindelige ekstraktindhold (indbrygningsprocent i pct. Plato).

Skatte-
klasse

Afgift pr. hl

1

268,50 kr.

2

345,75 kr.

3

460,75 kr.

4

510,25 kr.

5

27,00 kr. pr. pct. Plato.